Koor ExpresZo
’n gemengd koor met ’n mooi eigen geluid

Project ExpresZo-Mid West Band

ExpresZo bestaat inmiddels 20 jaar en is na de Corona-crisis wat leden verloren. Toch is er voldoende bezetting per stemgroep om 4 tot 5 stemmig te blijven zingen. Door het vertrek van de vorige dirigente was het snel schakelen om toch door te kunnen gaan met ExpresZo.

Rob van Reijmersdal benaderde ExpresZo om in de Koppellinck in Geffen invulling te geven aan een cultureel programma, waar de Koppellinck ook eigenlijk voor bedoeld is, culturele voorstellingen voor de mensen van Geffen en omgeving. Rob speelde met de gedachte om met de Mid West Band uit Tilburg en ExpresZo een avond/middagvullend programma te organiseren. Al snel kwamen we tot mooie ideeën waarbij koor en big band een 6 tal nummers alleen gaan uitvoeren en daarnaast een 6 tal nummers gezamenlijk doen. Dit optreden vindt plaats op zaterdag 30 september om 20.00

Door er een project met een eindig karakter van te maken, was Antonie Brands bereid om de muzikale leiding van ExpresZo weer op zich te nemen. Weer, zeg je dan! Antonie was de eerste dirigente van ExpresZo toen het 20 jaar geleden werd opgericht. Met veel zangplezier heeft Antonie een aantal jaren het koor geleid. De cirkel lijkt dan ook rond voor ExpresZo om dit jaar en in 2023 met deze dirigente deze klus op te pakken en tot een goed einde te brengen.

Wat de toekomst ook brengt, dit project zal veel leden doen denken aan de opstart van het koor en zal ongetwijfeld weer veel zangplezier opleveren

Hier traden we de afgelopen tijd op:

Zondag 7 juni 2020, Nijmegen

Op zondag 7 juni zal ExpresZo deelnemen aan de programma’s van Nijmegen Klinkt, plaats en tijd te vinden op https://nijmegenklinkt.nl

Zaterdag 22 december 2018, Nuland

Candlelight Concert van Union met medewerking van Koor ExpresZo om 20.00 uur in de kerk van Nuland.

19 November 2017, Geffen

Jubileum Concert 
Ons koor ExpresZo bestaat 15 jaar en dat willen we graag laten horen.
Podiumzaal in de Koppellinck, Kloosterstraat 4, Geffen. Het concert begint om 15.00 uur.